Uw specialist in bank, verzekeringen
en beleggingen

Over Kantoor Verbruggen

Dynamisch team met een klantgerichte service

Kantoor Verbruggen in Geel is gespecialiseerd in de bank, verzekeringen en beleggingen. Wij bieden complete oplossingen voor particulieren, zelfstandigen en KMO’s.

Wij zijn een dynamisch team met een service die volledig op de klant gericht is.

Ons kantoor treedt op als bankagent voor Record Bank onder het FSMA nr. 019771 A-cB dat terug te vinden is in het register van tussenpersonen in bank-en beleggingsdiensten.

Ons kantoor treedt ook op als onafhankelijk verzekeringsmakelaar onder het FSMA nr. 019771 A-cB dat terug te vinden is in het register van verzekeringstussenpersonen.

Beide registers worden bijgehouden door de FSMA te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en zijn terug te vinden op www.fsma.be

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

 

Klachten over uw bankzaken kunnen ook ingediend worden bij:

Record Bank, Customer Complaint Handling, Wilsonplein 5 bus i - 9000 Gent  www.recordbank.be

Ombudsfin, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel - Tel.: +32 2 545 77 70 - Fax: +32 2 545 77 79

E-mail: Ombudsman@OmbFin.be - Website: www.ombfin.be

 

Klachten over uw verzekeringen kunnen ook ingediend worden bij:

Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, De Meeûssquare 35

tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.aswww.ombudsman.as

Mifid gedragsregels